Phong Thủy Theo Tuổi

Người sinh năm 1965 Ất Tỵ làm nhà năm 2014 tốt hay xấu ?

di-lac-ta-trang-s2018 Gia chủ sinh năm 1965 Ất Tỵ, năm 2014 tuy không phạm Tam tai, Kim lâu nhưng phạm phải Hoang ốc (gặp phải Ngũ thọ tử) không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Nếu buộc phải xây dựng trong năm nay thì nên mượn tuổi, hoặc giải hạn Hoang ốc sau khi nhập trạch. more »

Người sinh năm 1964 Giáp Thìn làm nhà năm 2014 tốt hay xấu ?

di-lac-ta-trang-s2018 Gia chủ sinh năm 1964 Giáp Thìn, năm 2014 không phạm tam tai nhưng lại phạm cả Kim lâu và Hoang ốc, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Nếu được, nên đợi đến các năm 2015; 2021; 2022; 2024 sẽ tốt hơn. Năm sinh dương lịch: 1964 Năm sinh âm lịch: Giáp Thìn more »

Người sinh năm 1966 Bính Ngọ làm nhà năm 2014 tốt hay xấu ?

di-lac-ta-trang-s2018 Gia chủ sinh năm 1966 Bính Ngọ, năm 2014 không phạm tam tai, Kim lâu, Hoang ốc (được Nhất cát), là năm thuận lợi để tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Năm sinh dương lịch: 1966 Năm sinh âm lịch: Bính Ngọ Năm dự kiến khởi công: 2014 Phân tích các yếu tố more »

Người sinh năm 1971 Tân Hợi làm nhà năm 2014 tốt hay xấu ?

di-lac-ta-trang-s2018 Gia chủ sinh năm 1971 năm 2014 không phạm Tam tai, Hoang ốc (gặp Nhị Nghi) nhưng phạm Kim lâu lục súc, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Tuy nhiên một số quan điểm cho rằng Kim lâu lục súc thì chỉ hại vật nuôi, không ảnh hưởng nhiều, gia chủ vẫn có more »

Người sinh năm 1967 Đinh Mùi làm nhà năm 2014 tốt hay xấu ?

di-lac-ta-trang-s2018 Gia chủ sinh năm 1967 Đinh Mùi, năm 2014 không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa vì tuổi gia chủ phạm cả Tam tai, Kim lâu (thê) và Hoang ốc (Lục Hoang ốc). Năm sinh dương lịch: 1967 Năm sinh âm lịch: Đinh Mùi Năm dự kiến khởi công: 2014 Phân tích các yếu more »

Người sinh năm 1969 Kỷ Dậu làm nhà năm 2014 tốt hay xấu ?

di-lac-ta-trang-s2018 Gia chủ sinh năm 1969 Kỷ Dậu, năm 2014 tuy không phạm Tam tai, Hoang ốc nhưng lại phạm Kim lâu Thân, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Năm sinh dương lịch: 1969 Năm sinh âm lịch: Kỷ Dậu Năm dự kiến khởi công: 2014 Phân tích các yếu tố Tam Tai, Kim more »

Người sinh năm 1968 Mậu Thân làm nhà năm 2014 tốt hay xấu ?

di-lac-ta-trang-s2018 Gia chủ sinh năm 1968 Mậu Thân, năm 2014 không phạm Tam tai, Kim lâu nhưng lại phạm Hoang ốc (gặp Ngũ Thọ tử), xây dựng, sửa chữa nhà cửa không tốt lắm. Nếu muốn xây dựng trong năm nay nên mượn tuổi hoặc giải hạn Hoang ốc sau khi nhập trạch. Năm sinh dương more »

Người sinh năm 1970 Canh Tuất làm nhà năm 2014 tốt hay xấu ?

di-lac-ta-trang-s2018 Gia chủ sinh năm 1970 Canh Tuất, năm 2014 không phạm tam tai, Kim lâu nhưng phạm Hoang ốc (gặp phải Tam địa sát) không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Tuy nhiên một số quan điểm cho rằng vẫn có thể xây dựng, động thổ được nếu giải hạn Hoang ốc sau khi more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat