Trang Sức Phong Thủy

Móc điện thoại bướm đá thạch anh hồng Quảng Đông tình cảm S510

Giá bán: 65.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại bướm thạch anh hồng (Quảng Đông). + Kích thước (dài): 9cm + Khối lượng: 2g + Ý nghĩa: mang lại may mắn trong tình cảm, cầu duyên. + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa.

Móc điện thoại long trụ đá ngọc Miến ĐIện thăng tiến bền vững 521

Giá bán: 60.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại long trụ đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài ): 10cm + Khối lượng: 2g + Ý nghĩa: mang lại bình an, công việc bền vững, thăng tiến. + Cách sử dụng: móc khóa, móc điện thoại.

Móc khóa trụ chữ thập đá ngọc Miến Điện hợp mệnh bình an S520

Giá bán: 60.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa trụ chữ thập đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 6g + Ý nghĩa: mang lại bình an, hợp mệnh Kim, Thủy. + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa xe,…

Ngọc bội phiên tiêu đá ngọc Miến Điện hóa giải sát khí S529

Giá bán: 392.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội phiên tiêu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 38cm + Khối lượng: 54g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, biểu tượng của bình an. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo phòng khách, phòng làm việc.

Ngọc bội đèn lồng nhỏ đá ngọc Miến Điện biểu tượng bình an S525

Giá bán: 392.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội đèn lồng đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 36cm + Khối lượng: 39g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo phòng khách, phòng làm việc.

Ngọc bội mai hoa đá ngọc Miến Điện hanh thông tài lộc S528

Giá bán: 392.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội mai hoa đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 40cm + Khối lượng: 46g + Ý nghĩa: tài vận hanh thông. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe hơi, treo trong phòng làm việc, phòng khách.

Ngọc bội hồ lô bảo bình đá ngọc Miến Điện bình an như ý S539

Giá bán: 530.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội hồ lô bảo bình đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 42cm + Khối lượng: 39g + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc dồi dào, bình an như ý. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trang trí phòng more »

Ngọc bội 12 đỉnh vàng đá ngọc Miến Điện chiêu lộc tài S535

Giá bán: 330.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội 12 đỉnh vàng đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 35cm + Khối lượng: 32g + Ý nghĩa: chiêu tài lộc. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc,…

Ngọc bội chữ Cát Tường đá ngọc Miến Điện bình an phú quý S534

Giá bán: 680.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội chữ Cát Tường đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 35cm + Khối lượng: 34g + Ý nghĩa: biểu tượng của phú quý, bình an. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc,…
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat