Vật Phẩm May Mắn

Chuông gió 13 ống 4 chuông đồng TQ khắc chế khí xấu C1250

Giá bán: 653.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 13 ống 4 chuông, ống nhôm màu đồng + Kích thước (Dài ): 46cm + Khối lượng: 0.2kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có more »

Chuông gió kim loại phong thủy Quảng Đông cát tài bình an C1230

Giá bán: 306.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 thanh kim loại (Quảng Đông) + Kích thước (Dài): 17cm. + Khối lượng: 80 gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong more »

Chuông gió di lặc đồng Quảng Đông biểu tượng an lạc C1219

Giá bán: 2.448.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 12 ống màu vàng bằng đồng, 2 hình phật di lặc (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 38cm. + Khối lượng : 282g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch more »

Chuông gió 18 ống nhôm Quảng Đông thu hút năng lượng C1236

Giá bán: 2.000.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 18 ống màu nâu đỏ bằng nhôm (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 70cm. + Khối lượng : 622g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà. + Cách sử more »

Chuông gió 6 thanh nhôm Quảng Đông tài lộc sinh khí C1244

Giá bán: 918.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 6 ống trắng bằng nhôm (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 80cm. + Khối lượng : 197g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu Ngũ hoàng, Nhị hoắc, trừ tà tịch tà. + more »

Chuông gió 5 ống 5 xu nhôm Quảng Đông tịch tà tài lộc C1217

Giá bán: 918.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống đồng, 5 xu bằng nhôm (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 35cm. + Khối lượng : 104g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu Ngũ hoàng, Nhị hoắc, trừ tà tịch more »

Chuông gió 12 ống nhôm Quảng Đồng tịch tà tác lộc C1227

Giá bán: 816.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 12 ống màu trắng bằng nhôm, 2 giọt nước bằng gỗ (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 30cm. + Khối lượng : 222g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch more »

Chuông gió 5 mặt trời nhôm Quảng Đông chiêu tài tác lộc C1222

Giá bán: 776.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống màu trắng, hình mặt trời bằng nhôm (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 30cm. + Khối lượng : 132g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu Ngũ Hoàng, Nhị Hoắc, trừ more »

Chuông gió 5 ống, cóc vàng Quảng Đông hóa giải sao xấu C1254

Giá bán: 572.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống màu vàng, cóc vàng trên tiền và thuyền buồm bằng nhôm (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 40cm. + Khối lượng : 100g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu Ngũ more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat