Móc khóa Tỳ hưu đứng đá ngọc Miến Điện tác lộc tịch tà S690

Ty Huu Doc Ngoc

http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2014/02/moc-khoa-ty-huu-dung-s690-01.jpg

Giá bán: 330.000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá ngọc Miến Điện.
+ Kích thước (dài): 8cm
+ Khối lượng: 35g
+ Ý nghĩa: chiêu tài tác lộc, tịch tà, hóa giải sát khí,..
+ Cách sử dụng: móc khóa,…

Cùng Danh Mục:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat