bát quái phong thủy

Bát quái nhôm lõm lớn Quảng Đông tịch tà trấn gia K1201

Giá bán: 429.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm lõm cỡ lớn (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính): 20cm. + Khối lượng: 282gr. + Ý nghĩa: Bát quái trừ tà tịch tà, thu hút cát khí, năng lượng tốt, sử dụng cho nhà hợp hướng… + Cách sử dụng: more »

Bát quái nhôm lõm trung Quảng Đông mang lại cát khí K1203

Giá bán: 368.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm lõm cỡ lớn (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính): 16cm. + Khối lượng: 220gr. + Ý nghĩa: Bát quái trừ tà tịch tà, thu hút cát khí, năng lượng tốt, sử dụng cho nhà hợp hướng… + Cách sử dụng: more »

Bát quái nhôm lồi trung Quảng Đông trừ tà tịch tà K1204

Giá bán: 368.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm lồi cỡ trung (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính): 16cm. + Khối lượng: 220gr. + Ý nghĩa: Bát quái trừ tà tịch tà, đẩy khí xấu, nhà đối diện cây to, cột điện…, sử dụng cho nhà không hợp hướng. more »

Bát quái nhôm lồi nhỏ Quảng Đông hóa giải sát khí K1206

Giá bán: 245.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm lồi cỡ nhỏ (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính): 12cm. + Khối lượng: 143gr. + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, nhà không hợp hướng, nhà bị ngã ba đường đâm vào, cây to, cột điện chắn trước nhà… + more »

Bát quái gỗ lõm lớn Quảng Đông năng lượng tốt K1207

Giá bán: 199.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ lõm cỡ lớn (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính): 20cm + Khối lượng: 283gr + Ý nghĩa: Bát quái trừ tà tịch tà, thu hút cát khí, năng lượng tốt, trước nhà có vật nhọn, cây to, cột điện, sử dụng more »

Bát quái gỗ lõm trung Quảng Đông giải trừ hướng xấu K1209

Giá bán: 150.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ lõm cỡ trung (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính): 15.5cm + Khối lượng: 161gr + Ý nghĩa: Bát quái trừ tà tịch tà, thu hút cát khí, năng lượng tốt, trước nhà có vật nhọn, cây to, cột điện, sử dụng more »

Bát quái đồng âm dương Trung Quốc hóa giải khí xấu K1223

Giá bán: 1.020.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái âm dương, bát quái đồng (Trung Quốc) + Kích thước (đường kính): 12cm + Khối lượng: 350gr + Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc biệt dùng cho những nhà gần nơi có sát khí, âm khí… + Cách sử dụng: more »

Bát quái đá thạch anh đen TQ chế hóa hung giải DT229

Giá bán: 3.264.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái đá thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx), Trung Quốc. + Kích thước (đường kính): 16.5cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: trấn trạch, chế hóa hung giải, hóa giải sát khí, hướng nhà xấu,… + Cách sử dụng: đặt tại nơi more »

Bát quái gỗ thông lồi 18cmTQ trừ khí xấu K117-1

Giá bán: 198.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ thông gương cầu lồi (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 18 cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, nhà không hợp hướng, nhà bị ngã ba đường đâm vào, cây to chắn trước nhà, cột điện,… more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat