Tuổi hợp để xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1965 Ất Tỵ

Ty Huu Doc Ngoc

Người khách đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng. Cho nên cứ cuối mỗi năm, mọi gia đình đều tìm trước những người vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành đạt trong Gia đình, họ hàng, làng xóm hay người quen để nhờ sang thăm vào mồng Một tết

Gia chủ sinh năm 1965 Ất Tỵ, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1969; 1979; 1946; 1955; 1957; 1958; 1970; 1989; 1993; 1994.

là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi.

Người khách đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng. Cho nên cứ cuối mỗi năm, mọi gia đình đều tìm trước những người vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành đạt trong Gia đình, họ hàng, làng xóm hay người quen để nhờ sang thăm vào mồng Một tết

Người xông đất, xông nhà thường phải có , , tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

file.350708

Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất vào đầu năm mới (tốt nhất từ trên xuống):

1969 (Kỷ Dậu – Đất trạch thổ)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ , với Ất của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt
– Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu tương hợp với Tỵ của gia chủ, rất tốt
– Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

1979 (Kỷ Mùi – Thiên thượng hỏa)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt
– Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được
– Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

1946 (Bính Tuất – Ốc thượng thổ)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được
– Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1955 (Ất Mùi – Sa trung kim)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Kim của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi xông nhà là Ất không tương hợp, không xung khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được
– Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1957 (Đinh Dậu – Sơn hạ hỏa)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi xông nhà là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu tương hợp với Tỵ của gia chủ, rất tốt
– Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1958 (Mậu Tuất – Bình địa mộc)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt
– Ngũ hành của năm nay là Kim tương khắc với Mộc của tuổi xông nhà, không tốt
– Thiên can của tuổi xông nhà là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được
– Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1970 (Canh Tuất – Xuyến thoa kim)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Kim của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi xông nhà là Canh tương hợp với Ất của gia chủ, rất tốt
– Thiên can của năm nay là Giáp xung khắc với Canh của tuổi xông nhà, không tốt
– Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được
– Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1989 (Kỷ Tỵ – Đại lâm mộc)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt
– Ngũ hành của năm nay là Kim tương khắc với Mộc của tuổi xông nhà, không tốt
– Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt
– Địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được
– Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1993 (Quý Dậu – Kiếm phong kim)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Kim của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi xông nhà là Quý không tương hợp, không xung khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Quý của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu tương hợp với Tỵ của gia chủ, rất tốt
– Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1994 (Giáp Tuất – Sơn đầu hỏa)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được
– Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 13/20 ( Khá )

(Theo tracuutuvi)

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat