Xem Điềm Báo

Xem Điềm Báo

Chọn điềm báo
Giờ cần xem
 
Máy mắt, nhảy műi .v.v... hầu như tất cả mỗi người trong chúng ta đều trải qua. Đó là điềm xảy ra trong lúc ta còn thức, dù ngày hay đêm. Ngược lại, giấc mộng (chiêm bao) là điềm xảy ra trong lúc ta đang ngủ. Trong sách Đông Tây lưu lại, thì chiêm bao cűng như điềm đều được nghiên cứu tỉ mỉ và luôn gặp nhau ở những điểm tương đồng. Trong khoc học cổ đại Trung Hoa, có hẳn một ngành chuyên giải đoán ý nghĩa xảy ra của điềm báo hay giấc mộng. Công việc cụ thể là dựa vào các hiện tượng xảy ra mà đoán trước tương lai, xem sự việc lành dữ ra sao để có cách phòng tránh thích hợp.


Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat