Thiềm Thừ Phong Thủy

Cóc vàng xoay chiêu tài,giữ của cải,tiền tài tấn phát A107

Giá bán: 2.625.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng (Quảng Đông) + Kích thước (đường kính x cao): 26cm x 20cm + Khối lượng: 3.4 kg + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, biểu tượng của tài lộc và an lành, more »

Thiềm thừ xoay sanh tài,giữ của cải,tiền tài tấn phát A108

Giá bán: 4.550.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính x cao): 88cm x 35cm + Khối lượng: 6.8kg + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, giúp tài lộc không bị thất thoát, tạo sự bình an more »

Thiềm thừ xoay nhỏ,giữ của cải,tiền tài tấn phát A110

Giá bán: 1.488.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính x cao): 44cm x 17cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, giúp tài lộc không bị thất thoát, tạo sự bình an more »

Thiềm thừ xanh cuộn,giữ của cải,tiền tài tấn phát A113

Giá bán: 1.313.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) xanh cuộn trên đế thủy tinh, bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x 16cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, giúp tài more »

Cóc xanh đế thủy tinh,giữ của cải,tiền tài tấn phát A104

Giá bán: 1.050.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng cóc ba chân (thiềm thừ) bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 10cm x 13cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc, của cải, mang điềm lành more »

Thiềm thừ cõng bắp cải,giữ của cải,tiền tài tấn phát A111

Giá bán: 1.313.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng cóc ba chân (thiềm thừ) bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính x cao): 18cm x 23cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc, của cải, mang điềm lành cho more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat