hồ lô bảo trợ sức khỏe

Hồ lô đá hắc ngà đen Nam Mỹ gia đạo bình an M030

Giá bán: + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ lô thạch anh đen (đá hắc ngà) (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5cm x 4.5cm x 7.5cm + Khối lượng: 190g + Ý nghĩa: hóa giải hung khí, tăng cường sức khỏe, mang lại sự bình an cho gia đạo… more »

Hồ lô đá ngọc trắng Quảng Đông tăng cường sức khỏe M028

Giá bán: 368.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ lô đá ngọc trắng (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5cm x 4.5cm x 7.5cm + Khối lượng: 260g + Ý nghĩa: hóa giải hung khí, tăng cường sức khỏe, sự bình an, tiêu tai hóa giải bệnh tật.. + more »

Hồ lô phước lộc xanh bột đá màu Quảng Đông giải trừ hung khí E223

Giá bán: 3.500.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ lô và thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 20cm x 40cm + Khối lượng: 4.3 kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của bình an và sức khỏe, giải trừ hung more »

Hồ lô bát tiên nhỏ đồng nguyên chất Quảng Đông sức khỏe bình an D106

Giá bán: 1.144.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ lô bằng đồng (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính x cao): 6cm x 13cm. + Khối lượng: 321gr + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sức khỏe, bình an gia đạo, hóa giải bệnh tật, hướng nhà xấu, mang lại điềm lành, … + more »

Hồ lô bát tiên lớn đồng nguyên chất Quảng Đông bổ trợ sức khỏe D107

Giá bán: 2.000.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ lô Bát Tiên bằng đồng (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 10.5cm x 17.5cm + Khối lượng: 904g + Ý nghĩa: hóa giải hung khí, mang lại bình an gia đạo, bổ trợ về sức khỏe. + Cách more »

Hồ lô đồng trơn nguyên chất trung Quảng Đông gia đạo bình an D109

Giá bán: 857.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ lô đồng nguyên chất (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính x cao): 5.5cm x 13cm + Khối lượng: 293gr. + Ý nghĩa: Biểu tượng của sức khỏe, tiêu tai hóa giải bệnh tật, mang lại bình an cho gia đạo. + Cách sử more »

Hồ lô đồng trơn nguyên lớn Quảng Đông chế hóa hung khí D110

Giá bán: 1.306.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ lô đồng trơn (Quảng Đông). + Kích thước (rộng x cao): 8cm x 17cm + Khối lượng: 460g + Ý nghĩa: tiêu tai hóa bệnh, mang lại bình an, chế hóa hung khí, giúp tình cảm vợ chồng gắn bó, hòa thuận,… + Cách more »

Mặt Hồ lô đeo cổ ngọc Hoàng Long Tân Cương sức khỏe bình an S557

Giá bán: 330.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ lô đeo cổ đá Ngọc Hoàng Long (Tân Cương_Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.8cm x 1cm + Khối lượng: 7g + Ý nghĩa: hóa giải hung khí, tăng cường sức khỏe, sự bình an + Cách sử dụng: trang more »

Ngọc bội hồ lô trơn pha lê trắng TQ bình an hóa sát S552

Giá bán: 180.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội hồ lô trơn có móc bằng pha lê trắng (Trung Quốc). + Kích thước (dài): 16cm + Khối lượng: 20g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, đem lại bình an, bảo trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: treo trong phòng ngủ, more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat