Các môn khoa học thần bí như Tử Vi, Tướng Pháp, Phong Thuỷ

Ty Huu Doc Ngoc

Các môn khoa học thần bí như , , Phong Thuỷ đều lấy – một siêu công thức làm cơ sở.

Một môn khoa học chỉ được công nhận khi có các điều kiện sau đây :

– Có những tiền đề được xác nhận là đúng đắn

– Có những cơ chế suy luận và diễn dịch chính xác

– Có thể biểu thị bằng các định lý và công thức tính toán

Và quan trọng hơn cả là khẳng định được tính đúng đắn của mình qua thời gian và không gian.

am-duong-ngu-hanh1

Các môn khoa học thần bí như Tử Vi, Tướng Pháp, Phong Thuỷ đều lấy Dịch Học – một siêu công thức làm cơ sở. Trải qua hàng ngàn năm tự khẳng định và hoàn thiện, nếu không đúng tất sẽ bị đào thải. Duy có điều những môn trên đều rất khó và ngày xưa chỉ có tầng lớp quý tộc mới nghiên cứu và thực hành, nó được truyền giữa các thế hệ như báu vật trong mỗi dòng tộc và không mấy khi tiết lộ ra ngoài. Cách thức truyền đạt chủ yếu là tâm truyền, ít có văn bản giấy tờ đầy đủ, quan thời gian thường bị sai lạc, mất mát, thậm chí có nhiều người còn giấu nghề gây nên sai lệch hoàn toàn. Chính vì vậy những môn trên vốn đã huyền bí lại càng trở nên huyền bí hơn, người xem được những môn này không nhiều và những người thực sự thông tuệ còn ít hơn nữa. Vì thế, nếu có trường hợp không chính xác thì chỉ có thể là do học thuật của người xem còn hạn chế, chưa thể lĩnh hội được lẽ huyền cơ của học thuật.

(St)

Cùng Danh Mục:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat