Chuỗi đeo tay hạt bồ đề TQ cầu bình an S685

Ty Huu Doc Ngoc

http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2014/02/chuoi-hat-bo-de-01.jpg

Giá bán: 330.000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: hạt cây bồ đề (Trung Quốc)
+ Kích thước: 21 hạt
+ Khối lượng: 20g
+ Ý nghĩa: cầu bình an.
+ Cách sử dụng: trang sức đeo tay.

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat