Chuông gió 10 thanh kim loại TQ mời rước sinh khí C1146

Ty Huu Doc Ngoc

http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2014/01/chuong-gio-c1146.jpg

Giá bán: 776.000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: 10 ống kim loại (Trung Quốc).
+ Kích thước (dài): 60cm
+ Khối lượng: 200g
+ Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc
+ Cách sử dụng: treo ở hướng Tây, Tây Bắc, Bắc.

Cùng Danh Mục:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat