Bát quái gỗ âm dương chạm đồng nổi TQ tịch tà trấn nhà K122

Ty Huu Doc Ngoc

http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2014/02/bat-quai-am-duong-K122-02.jpg

Giá bán: 297.000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ âm dương, chạm đồng nổi (Trung Quốc).
+ Kích thước (đường kính): 12.5cm
+ Khối lượng: 84g
+ Ý nghĩa: trấn nhà, tịch tà, hóa giải sát khí.
+ Cách sử dụng: treo trước cửa.

Cùng Danh Mục:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat