Bát quái âm dương ngũ sắc bọc nhôm xua tan âm khí K1221

Ty Huu Doc Ngoc

http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2014/02/bat-quai-K1221-02.jpg

Giá bán: 226.000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: bọc nhôm âm dương ngũ sắc.
+ Kích thước (đường kính): 10.5cm
+ Khối lượng: 91g
+ Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc biệt dùng cho những nhà gần nơi có sát khí, âm khí,…
+ Cách sử dụng: treo ngoài cửa chính hoặc cửa sổ

Cùng Danh Mục:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat