Bát quái đồng âm dương ngủ sắc hóa giải âm khí K1224

Ty Huu Doc Ngoc

http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2014/02/bat-quai-K1224.jpg

Giá bán: 714.000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện:
+ Kích thước (đường kính): 9cm
+ Khối lượng: 164g
+ Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc biệt dùng cho những nhà gần nơi có sát khí, âm khí,…
+ Cách sử dụng: treo ngoài cửa chính hoặc cửa sổ

Cùng Danh Mục:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat