bát quái trấn trạch

Bát quái gỗ thông lồi 18cmTQ trừ khí xấu K117-1

Giá bán: 198.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ thông gương cầu lồi (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 18 cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, nhà không hợp hướng, nhà bị ngã ba đường đâm vào, cây to chắn trước nhà, cột điện,… more »

Bát quái nhôm lồi 12cm TQ trừ tà K115-1

Giá bán: 297.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái nhôm gương cầu lồi (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 12 cm + Khối lượng: 160g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, nhà không hợp hướng, nhà bị ngã ba đường đâm vào, cây to chắn trước nhà, cột điện,… + more »

Bát quái lõm gỗ thông 18cm TQ tích tụ năng lượng K118-1

Giá bán: 198.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ thông gương cầu lõm (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 18cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: thu hút, tích tụ năng lượng tốt, hóa giải sát khí. + Cách sử dụng: treo trước cửa chính hoặc cửa sổ.

Bát quái mặt đồng lõm trên gỗ Quảng Đông thu hút cát khí K1225

Giá bán: 1.428.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái mặt đồng trên gỗ lõm cỡ lớn (Trung Quốc) + Kích thước (đường kính): 17cm + Khối lượng: 285gr + Ý nghĩa: Bát quái trừ tà tịch tà, thu hút cát khí, năng lượng tốt, trước nhà có vật nhọn, cây to, cột more »

Bát quái âm dương đồng nhiều màu lớn Quảng Đông xua tan khí âm K1222

Giá bán: 1.326.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái âm dương đồng nhiều màu (Quảng Đông) + Kích thước (đường kính): 14.5cm + Khối lượng: 438gr + Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc biệt dùng cho những nhà gần nơi có sát khí, âm khí,… + Cách sử dụng: more »

Bát quái hổ phù bọc nhôm Quảng Đông ngăn chặn âm khí K1220

Giá bán: 259.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái hổ phù bọc nhôm (Quảng Đông) + Kích thước (đường kính): 12cm + Khối lượng: 143g + Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc biệt dùng cho những nhà gần nơi có sát khí, âm khí, gần chùa, dền miếu… + more »

Bát quái âm dương ngũ sắc bọc nhôm xua tan âm khí K1221

Giá bán: 226.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm âm dương ngũ sắc. + Kích thước (đường kính): 10.5cm + Khối lượng: 91g + Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc biệt dùng cho những nhà gần nơi có sát khí, âm khí,… + Cách sử dụng: treo more »

Bát quái đồng âm dương ngủ sắc hóa giải âm khí K1224

Giá bán: 714.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái đồng âm dương ngủ sắc + Kích thước (đường kính): 9cm + Khối lượng: 164g + Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc biệt dùng cho những nhà gần nơi có sát khí, âm khí,… + Cách sử dụng: treo ngoài more »

Tranh bát quái Gương Sơn Hải Trấn TQ hóa giải khí xấu K1226

Giá bán: 918.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tranh bát quái (gương sơn hải trấn), Trung Quốc + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 20cm + Khối lượng: 376g + Ý nghĩa: hóa giải đường cái đâm thẳng vào cửa, trấn trạch. + Cách sử dụng: treo trước cửa.
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat