Bát quái nhôm âm dương TQ trấn nhà hóa sát Q016-1

Ty Huu Doc Ngoc

http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2014/03/bat-quai-nhom-am-duong-Q016-1-01.jpg

Giá bán: 220.000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: nhôm âm dương (Trung Quốc).
+ Kích thước (đường kính): 12cm
+ Khối lượng: 162g
+ Ý nghĩa: trấn nhà, tịch tà, hóa sát, dùng trong trường hợp nhà ở gần chùa, chiền, đình, miếu,…
+ Cách sử dụng: treo trước cửa.

Cùng Danh Mục:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat