Góc Đông-Nam của một khu phố là cung Tài Lộc

Ty Huu Doc Ngoc

Một hay một cơ sở thương mãi nằm ngay của một khu phố (shopping center) là đóng ngay cung của khu phố đó.

 

image.img.png

Những văn phòng dịch vụ hay những cơ sở mua bán nào ở tại vị trí này, thường hưởng được nhiều và thuận lợi hơn những cơ sở thương mãi khác cùng trong khu phố đó.

Đặt được một cơ sở thương mãi ngay cung Tài Lộc của một khu phố, và nếu hướng của cơ sở này hợp với chủ nhân và không có gì phạm vào , thì đúng là lộc của trời đã đến tay.

  Nguồn: Tổng hợp

Cùng Danh Mục:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat