Móc điện thoại 3 trái tim đá Miến Điện may mắn tình cảm S517

Ty Huu Doc Ngoc

http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2014/02/moc-dt-3-tim-s517-1.jpg

Giá bán: 65.000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: 3 trái tim đá Miến Điện (Vân Nam, Miến Điện).
+ Kích thước (dài): 8cm
+ Khối lượng: 4g
+ Ý nghĩa: Biểu tượng cho đôi lứa, may mắn tình cảm.
+ Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa xe.

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat