Móc điện thoại củ lạc đá Miến Điện tốt cho học hành S519

Ty Huu Doc Ngoc

http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2014/02/moc-dt-cu-lac-s519-1.jpg

Giá bán: 85.000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: 1 đá Miến Điện (Vân Nam, Miến Điện).
+ Kích thước (dài): 8cm
+ Khối lượng: 4g
+ Ý nghĩa: biểu tượng của sức khỏe và bình an, học hành thi đậu, tốt cho người đi học.
+ Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa xe.

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat