bộ sưu tập

Dọn dẹp nhà cửa đón sinh khí mới

do-tap-nhap-1 Hãy vứt bỏ những đồ tạp nhạp kìm hãm, cản trở năng lượng. Đây là thứ đem lại bầu không khí nặng nề, u mê, mang đầy vẻ xung khắc, và khiến cho bạn không an tâm, lo lắng, ray rứt khi đến gần chúng. Những thứ này thường là đồ đạc, tranh ảnh, hoặc more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat