ngăn cản dòng khí lưu chuyển

Bố trí tiền sảnh công ty hợp phong thủy

656 Phòng tiếp tân bao giờ cũng được xem là nơi quan trọng nhất của công ty về mặt ngoại giao, với vai trò là trung tâm, là cánh cửa đầu tiên để tiếp xúc khách hàng, khách quý đến với thế giới riêng của công ty của bạn. Tiền sảnh không chỉ là nơi đón more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat