Tìm hiểu về Ngũ Hoàng

Ty Huu Doc Ngoc

chủ về tai họa, bệnh tật, ảnh hưởng rất lớn đến , . Để Ngũ hoàng cần dùng Kim tiết, như treo tiền đồng, phong linh kim loại, gương bát quái bằng đồng, ống sáo…
Ngũ hoàng tránh gặp Thái tuế là cực hung, dễ có họa sát thân. Nếu gặp trường hợp này cần chủ động hóa giải ngay từ đầu năm.
Muốn tăng cường vận sự nghiệp, nên chú ý tránh những cấm kỵ trong Huyền không và chọn ngày.
Ngũ hoàng các năm như sau:
Năm Hướng Ngũ hoàng
2010 Tây Nam
2011 Đông
2012 Đông Nam
2013 Trung tâm
2014 Tây Bắc
2015 Tây

chuong-gio-979k-c1216-2

Cùng Danh Mục:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat