Người sinh năm 1952 Nhâm Thìn làm nhà năm 2014 tốt hay xấu ?

Ty Huu Doc Ngoc

Gia chủ sinh năm 1952 Nhâm Thìn, năm nay tuy không phạm vào , nhưng lại phạm , không nên xây dựng, . Nên đẩy lùi đến các năm 2018; 2019; 2021 sẽ tốt hơn.

Năm sinh dương lịch: 1952
Năm sinh âm lịch: Nhâm Thìn
Năm dự kiến khởi công: 2014

Phân tích các yếu tố Tam Tai, Kim Lâu, Hoang ốc

Tam tai: Gia chủ sinh năm 1952 cần tránh các năm tam tai: Dần;Mão;Thìn;. Năm dự kiến xây nhà là năm 2014, như vậy sẽ không

Kim lâu: tính dựa vào Hà đồ, Cửu cung, Hậu thiên bát quái. Cung Càn thuộc mệnh Chủ, cung Chấn thuộc về vợ, cung Cấn thuộc con cái hoặc người thân, cung Tốn thuộc gia súc, nếu phạm vào 4 cung kể trên là phạm Kim lâu không nên xây nhà. Năm dự kiến xây nhà là năm 2014, như vậy sẽ không phạm Kim Lâu

Hoang ốc: gồm có Nhất Cát, Nhì Nghi, Tam Địa Sát, Tứ Tấn Tài, Ngũ Thọ Tử, Lục Hoang ốc, ba khoảng cát, ba khoảng hung. Năm dự kiến xây nhà là năm 2014, như vậy sẽ phạm vào Hoang ốc, gặp phải Tam Địa Sát (Nhơn do giai đắc bệnh)

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoang ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào Kim Lâu hoặc Hoang ốc thì tuyệt đối , sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi năm khác, hoặc tiến hành .

Trường hợp này, không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa vì tuổi của gia chủ đã phạm phải một trong hai yếu tố đại kỵ Kim Lâu/Hoang ốc. Nên đẩy lùi việc xây dựng đến năm 2018; 2019; 2021; (không phạm cả Kim Lâu và Hoang ốc).

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1945; 1947; 1948; 1954; 1956; 1957; 1963; 1966; 1972; 1975; 1981; 1984; 1990; 1993; (không phạm cả Kim Lâu và Hoang ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất.

Ngoài ra cũng có quan điểm cho rằng nếu chỉ phạm Hoang ốc vẫn có thể xây dựng, sửa chữa nhà cửa mà không cần mượn tuổi. Nhưng sau khi làm lễ nhập trạch, gia chủ không vào ở ngay mà nhờ người không phạm Hoang ốc (những người có năm sinh như trên) vào ở trước mấy hôm để giải hạn Hoang ốc.

Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

(Theo Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý – Thiên Văn – Dịch Lý)

Cùng Danh Mục:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat