Người sinh năm 1960 Canh Tý làm nhà năm 2014 tốt hay xấu ?

Ty Huu Doc Ngoc

Năm nay, gia chủ sinh năm không phạm , nhưng lại phạm , không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Nếu muốn làm trong năm nay có thể mượn tuổi hoặc giải hạn trước khi đến ở.

– Năm sinh dương lịch: 1960
– Năm sinh âm lịch: Canh Tý
– Năm dự kiến khởi công: 2015

Phân tích các yếu tố Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc:

Tam tai: Gia chủ tuổi Canh Tý, cần tránh các năm tam tai: Dần; Mão; Thìn; Năm dự kiến xây nhà là năm 2015 tức năm Ất Mùi, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2015, gia chủ 54 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm kim lâu.

Hoang ốc: Năm 2015, gia chủ 54 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ phạm vào hoàng ốc.

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoang Ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào Kim Lâu hoặc Hoang Ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi năm khác, hoặc tiến hành .

Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2015, tức năm Ất Mùi, không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa vì tuổi của gia chủ đã phạm phải hoang ốc. Nên đẩy lùi việc xây dựng đến năm 2017 (không phạm cả Kim Lâu và Hoang Ốc).

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1944; 1946; 1947; 1953; 1955; 1956; 1962; 1965; 1971; 1974; 1980; 1983; 1989; 1992; 1994; 1998; (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất.

Nếu không muốn mượn tuổi thì có thể giải hạn hoang ốc như sau: Sau khi làm lễ nhập trạch xong, gia chủ không dọn vào ở ngay mà nhờ người không phạm Hoang ốc năm nay (là người có năm sinh như trên) đến ở trước mấy ngày rồi gia chủ mới dọn vào ở. Nên chọn người thân cận, uy tín.

(Theo Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý – Thiên Văn – Dịch Lý)

Cùng Danh Mục:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat