Người sinh năm 1964 Giáp Thìn làm nhà năm 2014 tốt hay xấu ?

Ty Huu Doc Ngoc

Gia chủ sinh năm năm nay không phạm , nhưng lại phạm , không nên xây dựng sửa chữa nhà cửa. Nếu muốn xây dựng trong năm nay thì phải , hoặc giải hạn trước khi vào ở.

    Năm sinh dương lịch: 1964
Năm sinh âm lịch: Giáp Thìn
Năm dự kiến khởi công: 2015

Phân tích các yếu tố Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc:

Tam Tai: Gia chủ tuổi Giáp Thìn, cần tránh các năm Tam Tai: Dần; Mão; Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2015 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ không phạm vào Tam Tai.

Kim Lâu: Năm 2015, gia chủ 50 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm vào Kim Lâu.

Hoang Ốc: Năm 2015, gia chủ 50 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ phạm vào Hoang Ốc.

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoang Ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào Kim Lâu hoặc Hoang Ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi năm khác, hoặc tiến hành thủ tục mượn tuổi.

Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2015, tức năm Quý Tị, không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa vì tuổi của gia chủ đã phạm phải Hoang Ốc. Nên đẩy lùi việc xây dựng đến năm 2015 (không phạm cả Kim Lâu và Hoang Ốc).

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1944; 1946; 1947; 1953; 1955; 1956; 1962; 1965; 1971; 1974; 1980; 1983 (trừ những người xung tuổi)… Nếu không muốn làm thủ tục mượn tuổi rườm rà thì gia chủ có thể tự đứng tên xây nhà như bình thường nhưng phải giải hạn hoang ốc như sau: Sau khi làm lễ nhập trạch xong, gia chủ không dọn vào ở ngay mà nhờ những người không phạm Hoang ốc (có năm sinh như trên) đến ở trước mấy ngày, sau đó gia chủ mới dọn vào ở. Nên nhờ người thân cận, uy tín, phúc lộc tốt.

(Theo Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý – Thiên Văn – Dịch Lý)

Cùng Danh Mục:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat